(UMI) אולם תצוגה ומסעדה

 כפר מסריק, עכו 2004

תכנון ועיצוב פנים: נינה ליזיק