דירה בנהריה 2

דירה בנהריה

תכנון: גריגורי פוסטילניק, עיצוב פנים: נינה ליזיק