דירה ב"סביוני דניה" בחיפה

דירה בחיפה

תכנון: גריגורי פוסטילניק, עיצוב פנים: נינה ליזיק