דירה בכרמיאל 2

 דירה בכרמיאל

תכנון: גריגורי פוסטילניק, עיצוב פנים: נינה ליזיק