דירת אפריקה ישראל ב"סביוני ים"

סביוני ים 2010

תכנון ועיצוב פנים: נינה ליזיק