וילה בטל-אל 3

 טל-אל 2000

תכנון: גריגורי פוסטילניק, עיצוב פנים: נינה ליזיק