לובי בבניין מגורים של "אפריקה ישראל"

לובי אפריקה ישראל

תכנון: גריגורי פוסטילניק, עיצוב פנים: נינה ליזיק