מרכז לתיירות וצליינות באומן, אוקראינה

אומן 2012

תכנון: נינה ליזיק